REZUMATE ȘTIINȚIFICE

S-A PRELUNGIT TERMENUL DE TRIMITERE A REZUMATELOR. TERMENUL LIMITĂ PENTRU TRIMITEREA REZUMATELOR ESTE  ACUM 01.02.2014.

Transmiterea rezumatelor se realizează exclusiv online. Fiecare secțiune a sistemului de depunere online a rezumatelor trebuie completată. Rezumatele transmise prin poștă, fax sau e-mail nu vor fi acceptate.

Autorii trebuie să se înscrie în prealabil și să achite taxa de participare. Vor fi acceptate numai rezumatele la care cel puțin unul din autori a achitat taxa de participare.

INSTRUCȚIUNI PENTRU REDACTAREA REZUMATELOR

Rezumatele vor fi redactate în limbile română (cu diacritice) și/sau engleză și nu vor conține mai mult de 250 de cuvinte. Se va utiliza fontul Times New Roman - 12 puncte și spațiere la un rând. Textul se va scrie fără aliniat, paragraf sau alte indentări. Rezumatul nu va include grafice, schițe, tabele sau fotografii.

Titlul va fi scris cu majuscule, atât în limba română, cât și în limba engleză, pe maximum două rânduri.

Datele de identificare ale autorilor: prenume complet, nume, afiliere (secție, instituție, oraș, țară). Nu se vor utiliza titluri profesionale/academice.

Rezumatul trebuie să includă: introducere/obiectivul studiului, material și metodă, rezultate, concluzii.

Abrevierile vor fi explicate la prima utilizare în text. Bibliografia nu se introduce în textul rezumatului.

Dacă lucrarea are mai mult de 3 autori, vă rugăm să notați ceilalți autori în textul rezumatului.

INSTRUCȚIUNI PENTRU REDACTAREA E-POSTERELOR

Pentru rezumatele înscrise online și acceptate de către Comitetul Științific pentru a fi prezentate ca e-Poster se vor respecta următoarele criterii de redactare:

  • posterul se va realiza numai în format electronic
  • orientare portret (aspect ratio 16:9)
  • format Power Point (1 slide/prezentare) sau imagine .jpg (dimensiune: 768x1024 pixeli)
  • fonturi utilizate: Arial, Tahoma sau Times New Roman; 20 puncte pentru titlu, 12 puncte pentru text, spațiere la un rând
  • se pot insera grafice sau fotografii la o rezoluție adecvată
  • nu se pot insera cadre video/audio

E-Posterele vor rula pe toată perioada Congresului pe suporturi electronice în zona corespunzătoare.

Trimite abstractul online.